Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Protocol que modifica el conveni entre el Regne d'Espanya i el Regne de Bèlgica per tal d'evitar la doble imposició i prevenir l'evasi&o...

[+ info...]

Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models de declaració de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda dels No Res...

[+ info...]

Nous models per la presentació en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.   Es ...

[+ info...]

Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agencia Estatal de l'Administració Tributaria, per la qual es ...

[+ info...]

Ordre HFP/293/2018, de 15 de març, per la qual es modifica la Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre, per la qual s'aproven determinats models ...

[+ info...]

Modificacions del Reglament General de desenvolupament de la LGT en matèria de revisió en via administrativa (RD 520/2005) efectuades pe...

[+ info...]

Modificació del Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004) efectuada per el RD 1072/2017   Es modifica el R...

[+ info...]

Real Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroga i s'aproven diverses mesures tributaries i altres mesures urgents en matèria ...

[+ info...]

Real Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017. Amb aquest Real Decret es procedei...

[+ info...]

Real Decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pens...

[+ info...]

Pàgina 2 de 3Primera   Anterior   1  [2]  3  Següent   Última