Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Real Decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017.

El Real Decret s'estructura en un únic article sobre la determinació i revalorades de les pensions i altres prestacions públiques, que entre altres aspectes, estableix amb caràcter general un increment del 0,25 per cent en aquestes, les pensions que seran revalorades a data 1 de gener de 2017 i aquelles que no tindran cap increment, així com tres disposicions finals. 

[+ info]