Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Resolució de 27 de desembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix, a efectes de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2017.

L'article 30.7 de la Llei de 39/2015, 1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que l'Administració General de l'Estat fixarà, en el seu àmbit, el calendari de dies inhàbils a efectes de terminis, amb subjecció al calendari laboral oficial, que ha estat fixat a la Resolució de 4 d'octubre de 2016, de la Direcció General del Treballador, pel que es publica en relació de festes laborals per l'any 2017.
 

[+ info]