Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Ordre HAC/941/2018, de 5 de Setembre, per la qual s'aprova el model 202 i el model 222

 

Ordre HAC/941/2018, de 5 de Setembre, per la qual es modifica l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, en la que s'aprova el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats de règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, i el model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost de Societats en règim de consolidació fiscal i s'estableixen les condicions generals i el procediment per la seva presentació electrònica, l'Ordre HFP/441/2018, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, pels períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i 31 de desembre de 2017, i l'Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la qual s'aprova el model 231 de declaració d'informació país per país.

[+ info]