Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Real Decret-Llei 5/2018, de 27 de Juliol, de mesures urgents per l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades

L'objecte d'aquest Real Decret-Llei 5/2018 es cenyeix a l'adequació de l'ordenament al Reglament Europeu d'aquells aspectes concrets que, sense rang orgànic, no admeten demora i han d'entendre's sense perjudici de la necessitat d'una legislació orgànica de protecció de dades que procura la plena adaptació de la normativa interna en els estàndards fixats en la matèria per la Unió Europea a través d'una disposició directament aplicable.

 

[+ info]