Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Reial Decret - Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

S'adopten diverses mesures dirigides a la consolidació de les finances públiques. Les reformes que s'incorporen, des del punt de vista de compliment de consolidació fiscal, estan lligades a la formulació del límit de despesa no financera pels Pressupostos Generals de l'Estat pel 2017. El text normatiu inclou un moderat increment de la fiscalitat indirecta de determinats productes per aproximar la recaptació en termes relatius al PIB. També inclou reformes en l'àmbit de l'Impost de Societats, no obstant,no es modifiquen els tipus nominals.


[+ info]