Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Protocol que modifica el conveni entre el Regne d'Espanya i el Regne de Bèlgica per tal d'evitar la doble imposició i prevenir l'evasió i el frau fiscal en matèria d'Impostos sobre la Renda i sobre el Patrimoni i el Protocol.

Amb aquest protocol es realitzen les següents modificacions:

- Article I. El text de l'article 26 del Conveni queda substituït.

- Article II. Els Estats contractants es notificaran, per conducte diplomàtica, la conclusió dels procediments exigits per la seva legislació per l'entrada en vigor del present Protocol.

- Article III. El present Protocol, formarà part integrant del Conveni, romandrà en vigor durant la vigència del Conveni i s'aplicarà mentre sigui aplicable el propi Conveni.

 


[+ info]