Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agencia Estatal de l'Administració Tributaria, per la qual es modifica la de 18 de maig de 2010, en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre de les successions i de les representacions legals de menors e incapacitats per la realització de tràmits i actuacions per internet davant l'Agencia Tributaria.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que deroga la Llei 11/2007, de 22 de Juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i amb la finalitat de poder introduir els canvis en les aplicacions informàtiques que donen suport al Registre d'apoderaments que possibiliten la millora de la gestió de les comunicacions i notificacions en els representats dels interessats en el procediment administratiu, així com per agilitzar el catàleg dels tràmits i actuacions pels quals es pugui apoderar, és precís modificar la Resolució de 18 de maig de 2010 de la Direcció General de l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria.

 

[+ info]