Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Modificació del Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004) efectuada per el RD 1072/2017

 

Es modifica el Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004) efectuada per el RD 1072/2017 amb la finalitat d'adaptar el Reglament a les modificacions tècniques introduïdes en el règim sancionador tributari per la Llei 7/2012 i les modificacions introduïdes per la Llei 34/2015 en el règim d'infraccions i sancions, en particular, la nova regulació del delicte fiscal en seu administrativa.

 

 

[+ info]