Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Real Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual es prorroga i s'aproven diverses mesures tributaries i altres mesures urgents en matèria social

Amb aquest Real Decret queda modificat el següent:

- Coeficients d'actualització de valors cadastrals de l'art. 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

- Límits per l'aplicació del mètode d'estimació objectiva en l'exercici 2018

- Límits per l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca a l'exercici 2018

- Fixació del salari mínim interprofessional per 2018 i regles d'afectació de les noves quantitats del salari mínim interprofessional en 2018, 2019 i 2020

- Terminis de renúncies i revocacions al mètode d'estimació objectiva de IRPF i els règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, per l'any 2018


 


[+ info]