Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Real Decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Real Decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovades pel Real Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les Normes d'Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre.

 
Té per objectiu el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el dret comptable per la Llei 22/2015, de 20 de Juliol, com a conseqüència del procés de transposició de la Directiva 2013/34/UE, de 26 de juny de 2013.

[+ info]