Actualitat Normativa

Actualitat Normativa

Projecte de RD per el qual es modifica el Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2017), el PGC Pymes (RD 1515/2017), les normes per la formulació...

[+ info...]

Ordre HAC/994/2018, de 17 de Setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis en els quals resultarà d'aplicació els coe...

[+ info...]

Resolució VEH/2210/2018, de 28 de setembre, per la qual es regula la pràctica de les notificacions electròniques en l'àmbi...

[+ info...]

Real Decret-Llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb ...

[+ info...]

Ordre HAC/941/2018, de 5 de Setembre, per la qual s'aprova el model 202 i el model 222   Ordre HAC/941/2018, de 5 de Setembre, per la qual es m...

[+ info...]

Real Decret-Llei 5/2018, de 27 de Juliol, de mesures urgents per l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en mat&...

[+ info...]

Llei 6/2018, de 3 de Juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018 A continuació es relacionen les mesures tributàries inc...

[+ info...]

Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic Amb la present Llei queda derogat el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector P&uacut...

[+ info...]

Ordre HFP/544/2018, de 24 de maig, per la qual s'aprova el model 179 "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habit...

[+ info...]

Resolució de 22 de maig de 2018, del Departament de Duanes e Impostos Especials de l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria, per l'e...

[+ info...]

Pàgina 1 de 3Primera   Anterior   [1]  2  3  Següent   Última